Thứ 2, 20/05/2024, 18:17[GMT+7]

HĐND huyện Đông Hưng: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 8/4, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên...

08.04.2024 | 19:49 PM

HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 25/1, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất kiện toàn chức danh Chủ tịch...

25.01.2024 | 20:32 PM

Đông Hưng: Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Sáng ngày 26/9, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ...

26.09.2023 | 17:39 PM

HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ sáu

Trong 2 ngày 24 - 25/7, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng...

24.07.2023 | 15:44 PM

HĐND huyện Đông Hưng: Kỳ họp thứ năm quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Trong 2 ngày 15 - 16/12, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,...

15.12.2022 | 18:24 PM

Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX

Sáng ngày 14/7, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2016 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,...

14.07.2022 | 17:33 PM

HĐND huyện Đông Hưng: Đổi mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021...

28.02.2022 | 09:57 AM

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 25/6, Thường trực HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất quyết định các vấn đề quan trọng, tiến hành bầu...

25.06.2021 | 18:51 PM

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 8/2, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu...

08.02.2021 | 11:08 AM

HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11.

17.12.2020 | 15:17 PM

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Đông Hưng

Trong 2 ngày 23-24/7, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

23.07.2020 | 17:06 PM

Kỳ họp thứ tám HĐND huyện Đông Hưng

Sáng ngày 25/7, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...

25.07.2019 | 14:41 PM

HĐND huyện Đông Hưng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Những năm qua, HĐND huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Do vậy, vai trò...

14.06.2019 | 09:31 AM