Thứ 6, 14/06/2024, 10:23[GMT+7]

Đông Hưng: Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Thứ 3, 26/09/2023 | 16:20:37
1,432 lượt xem
Sáng ngày 26/9, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu hoặc phê chuẩn.

Lãnh đạo HĐND huyện Đông Hưng phát biểu triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND huyện Đông Hưng dự kiến sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần tại kỳ họp cuối năm 2023 đối với 21 người giữ các chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo Nghị quyết số 96 và quy định khác của pháp luật có liên quan bảo đảm thực chất. Các hành vi vi phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.  Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện, của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày