Chủ nhật, 16/06/2024, 07:24[GMT+7]

HĐND huyện Đông Hưng: Đổi mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ 2, 28/02/2022 | 09:39:05
1,774 lượt xem
Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, bộ máy tổ chức và các vị trí chủ chốt trong HĐND huyện Đông Hưng nhanh chóng được kiện toàn. HĐND huyện đã tích cực đổi mới phương thức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo HĐND huyện Đông Hưng khảo sát thực tế việc tiếp nhận, cấp phát giống khoai tây hỗ trợ của tỉnh cho nông dân xã Đông Xá trồng vụ đông.

Đổi mới là yêu cầu tất yếu nhưng đổi mới phải có tính khả thi vừa phải đáp ứng mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ cử tri và nhân dân giao phó. Vì vậy, trước kỳ họp thứ ba, thay vì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp như thường lệ ở 2 điểm xã, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện chuyển sang hình thức trực tuyến từ điểm cầu tại UBND huyện với 7 điểm cầu tại 7 xã. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND huyện chủ động tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Trọng Mích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lương cho biết: Tiếp xúc cử tri trực tuyến vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, an toàn cho đại biểu, đại biểu HĐND và cử tri không phải đi xa mà vẫn thực hiện được quyền của mình theo luật định. Đặc biệt, cử tri vẫn có thể trình bày tâm tư nguyện vọng, kiến nghị với HĐND những vấn đề bức xúc diễn ra tại địa phương, đơn vị. 

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, cả 4 hội nghị tiếp xúc cử tri trong năm 2021 được HĐND huyện thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi, góp ý. Tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp, phân loại chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định. HĐND, các đại biểu HĐND huyện tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết; chủ động tập hợp ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết để báo cáo với cử tri. Trường hợp cần thiết đề xuất đưa vào nội dung chất vấn, yêu cầu các ngành liên quan giải trình tại kỳ họp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, với cơ quan dân cử. 

Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng khẳng định: Dù là năm đầu nhiệm kỳ, hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song với quyết tâm đổi mới cả trong tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, HĐND huyện đã coi trọng khâu chuẩn bị các nội dung theo chương trình kỳ họp, nhất là các báo cáo thẩm tra; đề cao vai trò của Thường trực HĐND trong công tác điều hòa, phối hợp, điều hành kỳ họp, vai trò thẩm định, thẩm tra, kiến nghị của các ban HĐND huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận tài liệu kỳ họp, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 67 nghị quyết. Chất lượng các nghị quyết ngày càng được nâng cao, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. UBND huyện cũng đã kịp thời ban hành các quyết định để cụ thể hóa, đồng thời tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nỗ lực đổi mới sáng tạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND huyện; đồng thời, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển bền vững, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Do đó, năm 2021 tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 9,1% so với năm 2020, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,2% so với năm 2020; có 13 dự án xin phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó 10 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,23%. 

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND huyện ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định. Nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn kỹ là vấn đề cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm như: giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, vốn đầu tư công giai đoạn 2018 - 2021 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách cấp huyện, cấp xã; chấp hành Luật Thi hành án dân sự về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện... Các cuộc giám sát, khảo sát đều bảo đảm công tác phòng, chống dịch, công khai, dân chủ, phát hiện những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó giúp HĐND quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. 

Với những hoạt động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác, HĐND huyện Đông Hưng ngày càng khẳng định vai trò cơ quan dân cử, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày