Chủ nhật, 16/06/2024, 14:59[GMT+7]

Tiền Hải: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:55:45
9,818 lượt xem
Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển. Xác định rõ điều này, thời gian qua, huyện Tiền Hải tích cực triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm việc sắp xếp ĐVHC cấp xã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trụ sở xã mới Nam Tiến dự kiến sẽ đặt tại trụ sở xã Nam Thanh hiện nay.

Khi được biết chủ trương của tỉnh, huyện về việc sáp nhập hai xã Nam Thanh, Nam Thắng thành một ĐVHC cấp xã mới, bà Nguyễn Thị Sen, thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh hoàn toàn đồng tình, ủng hộ. Do đó, khi địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập, bà Sen cùng đại đa số người dân trong thôn đã nhất trí cao với chủ trương này. 

Bà Sen chia sẻ: Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai xã Nam Thanh, Nam Thắng. Người dân chúng tôi chỉ mong sau khi sáp nhập chính quyền xã mới sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục, giấy tờ...

Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC, thời gian qua, hai xã Nam Thanh, Nam Thắng tích cực phối hợp với các phòng chức năng, tổ công tác của huyện tổ chức họp bàn thống nhất nội dung công việc như: thống nhất tên gọi xã mới, địa điểm trụ sở làm việc sau sáp nhập... 

Ông Trần Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh cho biết: Với đặc thù là địa phương có số lượng đồng bào Công giáo lớn, chiếm hơn 73% dân số, do vậy trong quá trình triển khai kế hoạch sắp xếp ĐVHC, xã đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tại các hội nghị, cuộc họp của xã, thôn, địa phương còn phối hợp với các linh mục, hội đồng mục vụ của các giáo xứ để tuyên truyền, vận động bà con giáo dân. Nhờ đó, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC nhận được sự đồng thuận cao của người dân với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến và đồng ý đạt trên 99%. 

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Tiền Hải tổ chức sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã để hình thành 3 ĐVHC mới. Theo đó: sáp nhập ba xã Đông Trung, Đông Phong, Đông Quý để thành lập xã Đông Quang; sáp nhập hai xã Nam Thanh, Nam Thắng để thành lập xã Nam Tiến; sáp nhập hai xã Tây Tiến, Tây Phong để thành lập xã Ái Quốc. Sau khi sắp xếp, huyện giảm 4 xã, còn 28 xã và thị trấn. Để tạo sự đồng thuận trong sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh và tình hình thực tế địa phương. Trong đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến sắp xếp ĐVHC; các phương án, đề án thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương; đồng thời, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kết quả lấy ý kiến cử tri vào ngày 24/3 tại 7 xã thực hiện việc sắp xếp ĐVHC đạt tỷ lệ trên 99%. Ngày 28/3, đồng loạt 7 xã thực hiện sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2025 đã tổ chức kỳ họp HĐND xã thông qua phương án sắp xếp ĐVHC của xã. Ngày 6/4, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua tờ trình, nghị quyết về đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Tiền Hải giai đoạn 2023 - 2025 với 100% đại biểu tán thành. 

Đoàn viên, thanh niên huyện Tiền Hải tham gia tuyên truyền lưu động về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mang lại sự phát triển mới cho địa phương và lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Tiền Hải luôn quan tâm, kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Tây Tiến cho biết: Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã, lãnh đạo huyện, các phòng chức năng của huyện và hai xã Tây Tiến, Tây Phong thường xuyên họp bàn thống nhất kế hoạch, nội dung công việc triển khai thực hiện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đồng thuận ủng hộ chủ trương sắp xếp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn tỉnh, huyện cần làm tốt công tác cán bộ ở những xã sáp nhập, làm sao để công tác cán bộ hoàn thiện, tốt nhất khi sáp nhập thành xã mới. 

Theo ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải: Huyện chủ động xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cán bộ, bố trí cán bộ dôi dư phù hợp, bảo đảm đúng quy định; tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung xã mới sau sắp xếp bảo đảm phù hợp quy hoạch vùng của huyện và của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban của huyện hỗ trợ nhân dân 7 xã thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính sau sáp nhập. Bên cạnh đó, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp, kịp thời giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để quá trình sắp xếp được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, đúng quy định.  

 Lãnh đạo huyện Tiền Hải kiểm tra công tác niêm yết cử tri tại xã Nam Thanh.

Trần Tuấn