Thứ 6, 14/06/2024, 10:19[GMT+7]

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:49:02
6,686 lượt xem
Chiều ngày 19/3, đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đông Hưng.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Đông Hưng có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Liên Giang, An Châu, Đô Lương, Phong Châu, Chương Dương, Hợp Tiến, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang. Thời gian qua, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và trực tiếp xuống xã phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 23/2/2024, UBND các xã thực hiện niêm yết danh sách cử tri, đề án, bản tóm tắt đề án sắp xếp đơn vị hành chính và các tài liệu của tỉnh, huyện, xã liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án tại UBND xã và các điểm lấy phiếu xin ý kiến cử tri. Đến nay, 9/9 xã đã thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, tổng số 46 tổ với 364 thành viên được chia thành các nhóm nhỏ. Trong ngày lấy ý kiến cử tri, tổ công tác của huyện, xã kết hợp với tổ lấy ý kiến cử tri ở thôn đến từng hộ gia đình vừa tuyên truyền, vận động và xin ý kiến vào phiếu, sau đó thu phiếu. Qua rà soát, đến ngày 18/3, tổng số cử tri của 9 xã thực hiện sắp xếp là 35.483 cử tri. Huyện cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Huyện ủy Đông Hưng phát biểu tại buổi làm việc.  

Lãnh đạo địa phương thực hiện sắp xếp phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng, lãnh đạo các xã thực hiện sắp xếp đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyệt đối không được chủ quan, ngoài tuyên truyền thường xuyên có thể bổ sung thêm tuyên truyền lưu động nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính. Tiếp tục rà soát, nắm bắt biến động số lượng cử tri, kịp thời bổ sung những trường hợp khuyết thiếu; có phương án vận động những cử tri đi làm ăn xa có mặt tại địa phương trong ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri thành công, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí tin tưởng với kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021, huyện Đông Hưng sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Các thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và các văn bản liên quan tới sắp xếp đơn vị hành chính tại trụ sở UBND xã Đông Động.  

Đào Quyên