Thứ 3, 18/06/2024, 02:42[GMT+7]

HĐND huyện Tiền Hải: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 5/4, HĐND Huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

05.04.2024 | 17:23 PM

HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy

Sáng ngày 14/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc...

14.12.2023 | 15:50 PM

HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm

Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...

15.12.2022 | 15:21 PM

HĐND huyện Tiền Hải: Thông qua các tờ trình

Sáng ngày 19/10, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

19.10.2022 | 16:59 PM

HĐND huyện Tiền Hải: Khai mạc kỳ họp thứ ba

Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ ba. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng...

15.12.2021 | 16:28 PM

HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ hai

Sáng ngày 15/7, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ hai để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội...

15.07.2021 | 16:23 PM

HĐND huyện Tiền Hải: Tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 15/4, HĐND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch...

15.04.2021 | 16:54 PM

HĐND huyện Tiền Hải: Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện

Sáng ngày 3/2, HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện.

03.02.2021 | 15:21 PM

HĐND huyện Tiền Hải bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng ngày 31/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ...

31.12.2020 | 14:45 PM

HĐND huyện Tiền Hải khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 22/12, HĐND huyện Tiền Hải đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

22.12.2020 | 15:14 PM

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Tiền Hải tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ X

Sáng ngày 4/9, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Tiền Hải đã chia thành 3 tổ tiếp xúc với cử tri huyện Tiền Hải tại 3 điểm Nam Chính, Thị trấn, Đông...

04.09.2020 | 18:20 PM

HĐND huyện Tiền Hải kiện toàn chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng ngày 18/7 tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX nhiệm kỷ 2016-2021 các đại biểu HĐND huyện đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ...

18.07.2019 | 15:11 PM

HĐND huyện Tiền Hải sẽ kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 8

Sáng ngày 17/7, HĐND huyện Tiền Hải đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn...

17.07.2019 | 15:40 PM

HĐND huyện Tiền Hải tổ chức kỳ họp bất thường khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 28/6, HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình,...

28.06.2019 | 19:20 PM