Thứ 2, 15/04/2024, 06:53[GMT+7]

Tại Kỳ họp thứ bảy sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông tin tại hội nghị thông báo nội dung, chương trình và yêu...

30.11.2023 | 15:08 PM

Phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, đưa Thái Bình phát triển toàn diện, trở thành tỉnh công nghiệp mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Thái Bình...

11.07.2023 | 14:20 PM

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh

Sáng ngày 3/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII,...

03.12.2022 | 18:44 PM

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 30/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở...

30.11.2022 | 18:17 PM

Đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

13.07.2022 | 23:51 PM

Xuân của niềm tin và kỳ vọng

Năm 2019, HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri....

22.01.2020 | 13:01 PM

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 30/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe và cho ý kiến vào các văn bản, báo cáo của UBND tỉnh và công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất...

30.12.2019 | 16:37 PM