Thứ 7, 15/06/2024, 04:33[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 13/5, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII,...

13.05.2024 | 18:16 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 4/12, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình...

04.12.2023 | 19:51 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 23/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để giải...

23.11.2023 | 19:35 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 19/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để giải...

19.09.2023 | 20:32 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó...

07.07.2023 | 15:37 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 7/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,...

07.04.2023 | 18:21 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 14/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó...

14.03.2023 | 18:48 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số...

17.01.2023 | 17:14 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm

Chiều ngày 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó...

04.12.2022 | 17:47 PM

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 23/7, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về một số tờ trình của UBND...

23.07.2021 | 15:59 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 26/4, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị...

26.04.2021 | 14:54 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh...

28.09.2020 | 19:04 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, chiều ngày 8/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến vào...

08.05.2020 | 20:05 PM