Thứ 2, 20/03/2023, 17:04[GMT+7]

Đình Trung: Nét đẹp công trình gỗ cổ

Vùng đất cổ Tống Sơn nay là huyện Hà Trung (Thanh Hóa) nổi danh là 'quê hương' của đình làng, trong dân gian vẫn lưu truyền câu nói: 'Đình huyện Tống,...

30.12.2022 | 20:31 PM

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, chú trọng...

28.11.2022 | 14:47 PM

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, thời gian qua, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã và đang quyết...

04.01.2022 | 21:33 PM

Đình Thượng Phú - kiến trúc Chăm độc đáo

Theo các cụ cao niên thôn Kim Sơn, đình Thượng Phú được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIV, bởi những người thợ Chăm, là tù binh trong các cuộc chiến...

26.07.2021 | 08:25 AM

Huyện Hà Trung (Thanh Hoá) thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hà Trung đã đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh...

14.01.2021 | 14:38 PM