Thứ 3, 23/07/2024, 21:59[GMT+7]

Thông cáo số 17, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc cuối tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

14.11.2021 | 08:34 AM

Giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đặt chỉ tiêu giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời cho phép chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng,...

13.11.2021 | 18:23 PM

Thông cáo số 16, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5, Đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

12.11.2021 | 20:18 PM

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn,...

12.11.2021 | 20:21 PM

Thông cáo số 15, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, ngày 11/11/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư, Đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

11.11.2021 | 19:58 PM

Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 10/11/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba, đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

11.11.2021 | 09:31 AM

Thông cáo số 13, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 9/11/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là ngày làm việc thứ hai của...

10.11.2021 | 07:50 AM

Thông cáo số 11, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà...

31.10.2021 | 10:15 AM

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngày 30/10, ngày làm việc cuối cùng của đợt 1, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; dự...

31.10.2021 | 19:19 PM

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 29/10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo...

29.10.2021 | 22:18 PM

Thông cáo số 10, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà...

29.10.2021 | 19:21 PM

Thông cáo số 9, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 28/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà...

28.10.2021 | 18:47 PM

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, ngày 28/10, Quốc hội khóa XV thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và dự án Luật Điện ảnh (sửa...

28.10.2021 | 18:09 PM

Thông cáo số 8, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Ngày 27/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội,...

28.10.2021 | 07:50 AM

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh, thành phố

Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận trực tuyến về một số cơ chế, chính...

27.10.2021 | 18:52 PM