Thứ 6, 19/04/2024, 15:44[GMT+7]

Khai trừ ra khỏi Đảng một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên

Ngày 09/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh...

09.04.2024 | 17:48 PM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương và các tổ chức đảng, đảng viên

Từ ngày 18 đến ngày 20/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 34. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,...

20.12.2023 | 19:21 PM

Chú trọng giải quyết các vấn đề đặt ra sau kiểm tra, giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng được cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện...

27.11.2023 | 09:47 AM

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ,...

25.09.2023 | 08:43 AM

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và 7 đồng chí

Trong hai ngày 19 và 20/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,...

21.09.2023 | 19:07 PM

Thanh Hóa kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 151-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

14.08.2023 | 08:29 AM

Thi hành kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lâm Minh Thành do đã có vi phạm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

09.08.2023 | 08:40 AM

Kỷ luật Đảng ủy Sở giao thông vận tải Hòa Bình

Ngày 23/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vị phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giao...

24.03.2023 | 09:12 AM

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Trong các ngày 21 và 22/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 27. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,...

23.03.2023 | 07:32 AM

Thanh Hóa kỷ luật 12 tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

18.03.2023 | 08:16 AM

Thanh Hóa: Kỷ luật tập thể Đảng ủy thị trấn Quý Lộc và các cá nhân sai phạm

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố các Quyết định về thi hành kỷ luật tập thể Đảng ủy thị trấn Quý...

16.03.2023 | 14:07 PM

Thái Nguyên kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên.

15.03.2023 | 20:38 PM

Đề nghị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn...

15.03.2023 | 14:48 PM

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trước đó, ngày 13/1/2023, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, do...

14.03.2023 | 10:18 AM

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 3 cán bộ

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ...

07.03.2023 | 19:33 PM