Thứ 5, 23/03/2023, 21:46[GMT+7]

Phát triển “hạt nhân” kinh tế nông thôn

HTX nông nghiệp được xem là “hạt nhân” của kinh tế nông thôn, có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua,...

26.12.2022 | 08:30 AM

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiện đại hóa hệ thống cấp nước

Việc đẩy mạnh đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn không chỉ góp phân nâng cao tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch mà còn giúp nâng cao chất lượng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quyết tâm vận động nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Một trong những yêu cầu khi thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây...

03.06.2021 | 09:34 AM

Hà Nội: Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021 - 2025, Thành ủy Hà Nội đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình...

28.04.2021 | 09:55 AM