Thứ 6, 24/05/2024, 13:40[GMT+7]

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết...

29.03.2024 | 15:22 PM

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, MTTQ huyện Quỳnh Phụ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng...

17.03.2023 | 10:13 AM

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Chăm lo cho người nghèo

Với phương châm “Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh...

10.11.2022 | 09:41 AM

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Tuyên truyền, vận động nhân dân góp đất mở đường

Năm 2021 là năm ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu hút đầu tư của huyện Quỳnh Phụ, nhiều chỉ tiêu được xếp trong tốp đầu của...

28.02.2022 | 09:05 AM

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Phát huy vai trò cầu nối trong phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Quỳnh Phụ và các tổ chức thành viên đóng vai trò quan trọng trong...

29.11.2021 | 10:10 AM

MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực tham gia phòng, chống dịch...

13.09.2021 | 16:43 PM