Thứ 6, 24/05/2024, 14:11[GMT+7]

Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái đất

Ngày 23/3, Bộ TNMT phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ Phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái...

25.03.2023 | 20:14 PM

Lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Sáng ngày 23/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động quốc gia trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố hưởng ứng ngày Nước thế giới (22-3), ngày...

23.03.2022 | 15:31 PM

Hưởng ứng Ngày Nước, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Hưởng ứng 3 sự kiện lớn năm 2022, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước nâng cao nhận thức, chuyển...

23.03.2022 | 10:16 AM

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đại sứ quán,...

18.03.2022 | 09:23 AM

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức...

11.03.2021 | 15:07 PM

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020: “Khí hậu và nước”

Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (23/3 hàng năm) được tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) lựa chọn là “Khí hậu và nước”.

21.03.2020 | 20:40 PM