Thứ 4, 29/05/2024, 15:30[GMT+7]

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh: Khen thưởng 36 tập thể, 71 cá nhân trong hoạt động ủy thác cho vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Chiều ngày 21/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ...

21.02.2024 | 20:40 PM

Tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng hơn 255.816 triệu đồng

Sáng ngày 20/10, UBND tỉnh họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu...

20.10.2022 | 16:10 PM

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh

Sáng ngày 15/6, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Lê Hải Vũ, Phó...

15.06.2022 | 15:01 PM

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh: Đối chiếu, phân loại nợ trực tiếp từ ngày 1/1 - 31/5/2022

Để nắm bắt kịp thời thực trạng nợ đã cho vay, từ ngày 1/1 - 31/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh thực hiện đối chiếu trực tiếp tới...

07.12.2021 | 20:06 PM

Ngành Ngân hàng: Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đó là đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 90...

30.11.2020 | 10:58 AM

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh: Chủ động ứng phó với dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với phương châm...

27.04.2020 | 09:52 AM

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh giải ngân 69,476 tỷ đồng vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Thực hiện kế hoạch tín dụng được giao, ngay từ đầu năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp để nguồn vốn tín dụng...

19.02.2020 | 18:05 PM