Thứ 4, 29/03/2023, 23:37[GMT+7]

Tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Chiều 9/1, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

09.01.2023 | 20:00 PM

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

09.12.2022 | 18:47 PM

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng dân chủ, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn

Chiều 15/11, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 4 sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Chủ tịch Quốc hội...

16.11.2022 | 08:30 AM

Kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước và Nhân dân

Chiều 11/1, sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn...

11.01.2022 | 18:07 PM

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

12.07.2019 | 20:58 PM