Chủ nhật, 21/07/2024, 23:21[GMT+7]

Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 2, 24/02/2020 | 17:46:22
7,115 lượt xem

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các Nghị quyết về: Điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách từ năm 2020; Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Phê duyệt phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và phân bổ kinh phí mục tiêu trùng tu di tích lịch sử văn hóa năm 2020; Phê duyệt một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, đô thị; Chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và bổ sung số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và các quy định hiện hành của pháp luật; Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; Quyết định thành lập tổ dân phố thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư. Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Thị Bích Hằng do chuyển công tác khác; bầu đồng chí Vũ Đức Điến, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và bầu đồng chí Hoàng Thái Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình giao thông kết nối, trọng điểm, góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh ta trong những năm tới.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đặc biệt chú trọng thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đang đặt ra như: phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19); tích cực chuẩn bị các công việc để tổ chức thật tốt Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh gắn với khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và đón nhận Bằng công nhận tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cây màu vụ xuân; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, đường 223, đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn, đường từ thành phố Thái Bình đi Đồng Tu (Hưng Hà), hạ tầng kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình...); triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là phương án phòng, chống siêu bão. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chủ trương, chính sách mới (như chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình và chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển...) nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Hai là, UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết thành các quy định, kế hoạch và đề án cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách được ban hành và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Ba là, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND, các cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý và đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh; trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân trong tỉnh; hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần làm nên thành công của kỳ họp.

Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày