Thứ 7, 23/09/2023, 20:47[GMT+7]

MTTQ huyện Tiền Hải: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, MTTQ huyện Tiền Hải cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn...

01.01.1970 | 08:00 AM

“Phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023),...

01.08.2023 | 10:31 AM

Phát huy sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Sau hơn 1 năm thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây...

01.06.2023 | 09:42 AM

Tiền Hải phát huy sức mạnh từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao năng...

26.10.2022 | 16:42 PM

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội...

15.01.2020 | 14:17 PM