Thứ 5, 23/03/2023, 07:36[GMT+7]

Quỳnh Lưu (Nghệ An) hướng tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích huyện nông thôn mới vào đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu...

02.01.2023 | 20:47 PM

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhất là Đề án 08-ĐA/HU của Huyện ủy Quỳnh Lưu về phát huy nội lực,...

21.12.2022 | 15:11 PM

Quỳnh Lưu (Nghệ An) nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

Với nỗ lực cao phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, các cấp ủy, chính quyền địa phương ở huyện Quỳnh Lưu đã và đang gấp rút hoàn thành các...

06.12.2021 | 19:36 PM

Xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An): Lấy văn hóa truyền thống làm động lực xây dựng nông thôn mới

Làng Quỳnh xưa nay là xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có nhiều di tích văn hóa nhất trong gần 500 xã ở Nghệ An, gồm: 8 Di tích Lịch sử văn hóa cấp...

01.07.2021 | 08:43 AM

Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tiếp tục củng cố, hoàn...

01.01.1970 | 08:00 AM

Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 4/9, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia...

01.01.1970 | 08:00 AM