Thứ 5, 18/07/2024, 07:54[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe báo cáo phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn...

16.06.2022 | 17:03 PM

Đại hội Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2024

Chiều ngày 5/5, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

06.05.2022 | 01:35 AM

Thống nhất cơ chế đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 8/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo về một số cơ chế...

08.04.2020 | 14:40 PM

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ...

27.03.2020 | 19:12 PM

UBND tỉnh cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ sử dụng đất các cấp ngân sách

Sáng ngày 10/2, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Tài chính báo cáo về tình hình đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ sử dụng đất...

10.02.2020 | 15:28 PM