Thứ 5, 23/03/2023, 21:24[GMT+7]

Đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An

Lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở Hội An được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Quảng Nam nói...

05.02.2023 | 21:28 PM

Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an

Các tăng ni, phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt...

26.02.2021 | 15:16 PM