Thứ 7, 25/03/2023, 11:13[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tổng thu ngân sách tháng 1/2023 tăng 22,2% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế huyện Quỳnh Phụ có mức tăng trưởng khá; các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương...

05.02.2023 | 21:51 PM

Quỳnh Phụ: Tổng thu ngân sách tăng 54,3% so với năm 2021

Sáng ngày 4/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế, tài chính – kế hoạch và kinh tế - hạ tầng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng...

04.01.2023 | 20:31 PM

Vũ Thư: Tổng thu ngân sách tại địa bàn năm 2022 đạt gần 480 tỷ đồng

Chiều ngày 22/12, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

22.12.2022 | 21:26 PM

Vũ Thư: Tổng thu ngân sách tại địa bàn đạt 112 tỷ đồng

Chiều ngày 28/12, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

28.12.2021 | 18:34 PM

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng cao

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước đã tăng từ mức bình quân 68,7% giai đoạn 2011 - 2015 lên 85,6% vào cuối năm 2020.

18.11.2021 | 08:53 AM

Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế các cấp quản lý đạt 58,8% dự toán

Chiều ngày 9/7, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với cục thuế các tỉnh, thành phố sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải...

09.07.2021 | 18:17 PM

Thành phố: Tổng thu ngân sách ước thực hiện gần 634,3 tỷ đồng

Sáng ngày 26/12, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp năm 2020.

26.12.2019 | 15:42 PM

Thành phố: Tổng thu ngân sách trên 256,6 tỷ đồng

Chiều ngày 10/7, Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố Thái Bình tổ chức họp sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...

10.07.2019 | 15:52 PM