Thứ 2, 24/06/2024, 04:01[GMT+7]

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 24%

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 19 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt...

02.05.2024 | 20:28 PM

Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 10 tỷ USD

Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các mặt hàng chủ...

04.03.2024 | 10:22 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trên 79%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 5,14 tỷ USD, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm...

05.02.2024 | 10:40 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD

Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD (mức cao nhất trong những...

27.12.2023 | 09:58 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 48 tỷ USD

Trong 11 tháng năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 47,84 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

03.12.2023 | 21:24 PM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 25 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 24,59 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022.

03.07.2023 | 18:34 PM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,66 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2023 đạt 15,66 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm...

09.05.2023 | 09:36 AM

Năm 2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới trên 53,22 tỷ USD

Cả năm 2022, xuất khẩu nông, lâm , thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Có 8 nhóm hàng xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm: cà phê, cao su,...

03.01.2023 | 09:47 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đạt hơn 49 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 11 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8%. Như vậy, giá trị xuất khẩu...

05.12.2022 | 09:51 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về gần 41 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 9 tháng năm 2022 ước đạt 40,79 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.

06.10.2022 | 08:09 AM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý I/2022 vượt mục tiêu đề ra

Quý I/2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021 và 16,4% so với mục tiêu ngành nông nghiệp đặt...

19.04.2022 | 08:20 AM

Năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới 48,6 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản cả năm 2021 đạt kết quả cao kỷ lục 48,6 tỷ USD. 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD,...

05.01.2022 | 08:56 AM

5 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 30,3%

5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020.

01.06.2021 | 17:05 PM

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 23 tỷ USD

Trong 7 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 23,03 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018.

05.08.2019 | 09:39 AM