Thứ 7, 23/09/2023, 14:16[GMT+7]

(chờ) Thái Bình: Quyết liệt và linh hoạt trong giải phóng mặt bằng (Bài 1)

Thái Bình xác định đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông là tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đó sẽ là động lực giúp Thái Bình...

01.01.1970 | 08:00 AM

Bài 1: Đồng thuận, sáng tạo

Thái Bình xác định đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông là tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đó sẽ là động lực giúp Thái Bình...

12.07.2021 | 10:44 AM