Thứ 3, 21/03/2023, 09:07[GMT+7]

Bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình ngày 26/3/1962

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của địa phương, trong đó có phong trào cách mạng Thái Bình và Thái Bình cũng là...

21.03.2022 | 08:39 AM