Thứ 2, 15/07/2024, 02:35[GMT+7]

Bí thư Đoàn xã năng động, sáng tạo

Trong một lần về dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Vô Hối Tây, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) cuối năm 2016, tôi rất ấn tượng với ý kiến phát biểu của một đảng viên...

25.03.2023 | 10:14 AM