Thứ 2, 20/05/2024, 20:04[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài...

03.11.2023 | 09:29 AM

Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh....

29.08.2022 | 08:07 AM

Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh....

04.07.2022 | 08:56 AM

Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh....

30.05.2022 | 10:42 AM

Hộp thư bạn đọc

25.04.2022 | 09:23 AM

Hộp thư bạn đọc

10.01.2022 | 09:31 AM

Thư viện tỉnh: Triển khai cấp thẻ miễn phí cho bạn đọc trong toàn tỉnh

Thư viện tỉnh đã có thông báo về việc cấp thẻ miễn phí cho bạn đọc trong toàn tỉnh phục vụ việc đọc tại chỗ và mượn sách về nhà của độc giả.

28.07.2021 | 00:00 AM

Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

25.01.2021 | 10:07 AM

Thư viện tỉnh: Nhiều mô hình phục vụ bạn đọc

Từ tháng 10/2020, khi trụ sở mới đi vào hoạt động, các cán bộ của Thư viện tỉnh đã quen với việc làm thêm giờ vào mỗi buổi chiều cũng như đi làm vào những...

30.11.2020 | 10:58 AM