Thứ 5, 20/06/2024, 14:04[GMT+7]

Đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025

(Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

08.12.2023 | 15:57 PM