Thứ 5, 23/05/2024, 06:52[GMT+7]

Đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025

Thứ 6, 08/12/2023 | 13:43:28
14,906 lượt xem
(Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Video: 081223_-_Phat_bieu_be_mac_cua_DC_Nguyen_Tien_Thanh.mp4?_t=1702034207

 

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy !

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân toàn tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định:

Năm 2023, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song, được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn sâu sát cơ sở, đồng hành cùng cơ sở trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, đạt 7,37%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (5%); thu nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả cao với nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại được tổ chức thành công; vốn đầu tư nước ngoài FDI phát triển vượt bậc so với những năm trước, là năm đầu tiên thu hút vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo được niềm tin, sức hấp hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Đã cơ bản hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng. Các dự án trọng điểm và một số dự án phát triển nhà ở, đô thị được tập trung đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành một số công trình quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được duy trì trong tốp đầu cả nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, là năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối với người có công và các đối tượng bảo trợ chính sách xã hội. Kỷ cương kỳ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Các đại biểu dự kỳ họp.

HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và và đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết như: Tăng trưởng kinh tế mặc dù đạt kết quả khá nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Nhiều vấn đề tồn tại từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm; một số địa phương vẫn còn để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng..., việc xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Chất lượng hiệu quả hoạt động của một số cấp chính quyền chưa cao, vẫn còn tình trạng khó khăn, nhũng nhiễu với doanh nghiệp và người dân; công tác tham mưu tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp các ngành, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Năm 2024 là năm có vai trò rất quan trọng, quyết định thắng lợi trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. HĐND tỉnh nhấn mạnh các cấp, các ngành phải kiên trì mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ; phát huy các thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu tận dụng tối đa cơ hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh và các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là công trình giao thông trọng điểm, liên kết vùng và hạ tầng đô thị. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trên mọi lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ sáu; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành chất vấn 8 thành viên UBND tỉnh và nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh và đề nghị phải khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm khắc phục kịp thời, thực chất các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Đây là một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh chúc mừng các vị đã được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại kỳ họp quan trọng này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh thống nhất cao việc thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả với những giá trị cụ thể và chất lượng, hiệu quả cao nhất.

- UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý và đông đủ các vị đại biểu HĐND. Xin được cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; ghi nhận sự nỗ lực, tận tụy của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan trong công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân; cử tri, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp năm mới 2024 sắp tới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết nỗ lực vươn lên, góp phần đắc lực cho công cuộc xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày