Chủ nhật, 26/03/2023, 03:18[GMT+7]

Làng bên bến nước

Đặc trưng văn hóa của người Việt cổ là tín ngưỡng thờ thủy thần, phản ánh quan niệm, cách ứng xử của người Việt với nước (thủy). “Thủy” không chỉ là...

18.04.2022 | 08:53 AM

Người Êđê giữ bến nước như mạch sống buôn làng

Với người Êđê ở tỉnh Đắk Lắk, từ xa xưa, bến nước đầu nguồn luôn được xem là mạch sống của buôn làng. Ngày nay, những bến nước của người Êđê vẫn được duy...

08.07.2021 | 20:50 PM