Thứ 3, 27/02/2024, 03:35[GMT+7]

Hệ thống pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh

Giải trình trước Quốc hội về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, qua rà soát cho thấy hệ thống...

02.11.2023 | 14:49 PM

Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Bộ Chính trị đang chỉ đạo trình quy định về một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công...

15.08.2023 | 15:12 PM

Trả lời chất vấn phải đúng trọng tâm, đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng...

15.08.2023 | 10:20 AM

Việt Nam và Cuba hỗ trợ lẫn nhau xây dựng pháp luật và tư pháp

Ngày 15/6, tại Nhà Quốc hội, tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Slivera Martinez, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước...

16.06.2023 | 09:54 AM