Thứ 2, 17/06/2024, 23:59[GMT+7]

Bột sắn dây Đông La: Khẳng định thương hiệu OCOP 4 sao

Để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm sắn dây truyền thống của địa phương, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đông La (Đông Hưng) đã liên...

07.04.2023 | 18:23 PM