Thứ 6, 31/03/2023, 20:31[GMT+7]

Kiến Xương: Bứt phá đi lên

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 huyện Kiến Xương đã bứt phá đi...

23.01.2023 | 08:05 AM