Thứ 6, 31/03/2023, 20:04[GMT+7]

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Hôm nay (8/1), Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, tiến hành biểu quyết thông qua 1 luật và 3 nghị quyết, và họp...

09.01.2023 | 08:33 AM

Hôm nay ngày 15/11, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Hôm nay, 15/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, tiến hành biểu quyết thông qua 1 luật và 6 nghị quyết, cho ý kiến về 1 dự án...

15.11.2022 | 08:44 AM

Quốc hội thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)

Theo Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh...

14.11.2022 | 10:11 AM

Không quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở chỉ quy định việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và...

10.11.2022 | 10:27 AM

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Chiều 9/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, với 444/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành...

01.01.1970 | 08:00 AM

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Trong tuần làm việc từ ngày 7 đến 11/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự thảo luật và 3 dự thảo nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo...

07.11.2022 | 08:28 AM

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 dự án luật, 13 dự thảo Nghị quyết

Hôm nay 13/6, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ ba. Theo đó, trong 4 ngày làm việc (13-16/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông...

13.06.2022 | 08:22 AM