Thứ 4, 29/05/2024, 02:32[GMT+7]

Các cơ sở giáo dục chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao...

03.03.2024 | 14:13 PM