Chủ nhật, 16/06/2024, 06:48[GMT+7]

Các cơ sở giáo dục chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Chủ nhật, 03/03/2024 | 11:03:48
3,364 lượt xem
Chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp chuyển đổi số giáo dục, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, kiên trì và có lộ trình hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Video: 030324-_Chuyen_doi_so_trong_nganh_giao_duc_-_S1.mp4?_t=1709438485

Đặng Anh – Thanh Tùng