Chủ nhật, 26/05/2024, 01:01[GMT+7]

Các cơ sở giáo dục chủ động bắt nhịp chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao...

03.03.2024 | 14:13 PM

Đổi mới phương pháp giảng dạy từ hội thi giáo viên dạy giỏi ở Hưng Hà

Hưởng ứng phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Hà đã khuyến khích các giáo viên tích...

18.02.2023 | 09:25 AM