Thứ 3, 25/06/2024, 19:38[GMT+7]

Đổi mới phương pháp giảng dạy từ hội thi giáo viên dạy giỏi ở Hưng Hà

Thứ 7, 18/02/2023 | 09:17:46
4,638 lượt xem
Hưởng ứng phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Hà đã khuyến khích các giáo viên tích cực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua các hội thi, từng bước thúc đẩy đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Video: 180223_-_DOI_MOI_GIAO_DUC_HUNG_HA_-_S1.mp4?_t=1676686569

Thanh Thuỷ- Thanh Tùng