Thứ 6, 21/06/2024, 18:34[GMT+7]

Thành phố: Tập huấn triển khai Bộ tiêu chí danh hiệu “Công dân học tập”

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:01:24
4,508 lượt xem
Sáng ngày 17/5, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn triển khai Bộ tiêu chí “Công dân học tập”, giai đoạn 2021 - 2030.

Các đại biểu dự tập huấn.

Trong thời gian 1/2 ngày, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã thông tin đến các đại biểu cách đánh giá công nhận công dân học tập dựa trên các tiêu chí khung và chỉ số đánh giá; lộ trình thực hiện thí điểm mô hình và cách thức tổ chức thực hiện. Theo đó, để đạt công nhận, cá nhân phải đạt từ 80 điểm trở lên (trong tổng số 100 điểm), trong đó không có chỉ số nào đạt điểm dưới 5.

Chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân phát triển toàn diện, năng động… trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập”, hướng tới công dân số đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã học học tập.

Minh Nguyệt