Thứ 3, 28/05/2024, 05:20[GMT+7]

Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:56:22
14,541 lượt xem
Sáng ngày 15/4, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 của Tổ công tác.

Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quý I/2024, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. 36 đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024, 25/26 nhóm nhiệm vụ cùng 24/29 mô hình được vận hành đạt kết quả cao. Hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những trường hợp đúng thông tin giữa 2 nguồn dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư. Toàn tỉnh đã cấp 1.582.935 thẻ căn cước công dân, 972.030 tài khoản định danh điện tử; có 908.430 trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh thay thẻ bảo hiểm y tế; cấp đổi hồ sơ trực tuyến giấy phép lái xe cho 35.100 trường hợp. 100% bệnh viện đã triển khai các giải pháp thu, nộp viện phí không dùng tiền mặt với 184.163 lượt sử dụng ứng dụng thanh toán. Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả qua tài khoản cho 9.218 đối tượng hưởng chính sách an sinh 13,3 tỷ đồng...

Các đại biểu đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh,  Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng và sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Đề án 06 với nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ công tác, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến. Bám sát kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Nêu cao tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

Trịnh Cường