Thứ 3, 28/05/2024, 05:00[GMT+7]

Tập huấn về thu thập dữ liệu Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:35:13
1,252 lượt xem
Chiều ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị tập huấn về thu thập và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (chỉ số PII) năm 2024 của tỉnh Thái Bình.

Cán bộ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu về hệ thống đổi mới sáng tạo tại hội nghị.

Hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh đã nghe cán bộ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giới thiệu chung về đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo; khung PII và nguồn dữ liệu; phương pháp tính toán và kết quả chỉ số PII năm 2023 của tỉnh Thái Bình. Theo đó, chỉ số PII 2023 của Thái Bình đạt 39,05 điểm, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố. 

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để Thái Bình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa ra các giải pháp, phương hướng nâng cao chỉ số PII của tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, đơn vị về ý nghĩa của Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cách thức, quy trình thu thập dữ liệu để hoàn thiện đánh giá Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Thu Hoài - Hà Phương (sinh viên kiến tập)