Thứ 7, 25/03/2023, 05:45[GMT+7]

Ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ ở các nước đang phát triển phải đối mặt

Hội nghị quản lý nợ lần thứ 13 do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) chủ trì diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) đã thu hút sự tham gia...

08.12.2022 | 09:43 AM

Các nước đang phát triển cần 2.000 tỷ USD/năm để đối phó với biến đổi khí hậu

Các nước đang phát triển và mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc, sẽ cần khoản đầu tư khoảng 2.000 tỷ USD/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 để giảm khí...

10.11.2022 | 15:48 PM

G7 công bố dự án 40.000 tỷ USD hỗ trợ các nước đang phát triển

Dự án của G7 có tổng giá trị lên tới 40.000 tỷ USD từ nay đến 2035, sẽ vận hành theo hệ giá trị, chuẩn mực và quan niệm về quan hệ kinh tế của các nước...

13.06.2021 | 15:26 PM