Thứ 5, 05/10/2023, 09:39[GMT+7]

Sinh hoạt chi bộ thời 4.0 ở Hưng Hà

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sinh hoạt chi bộ, tạo đột phá trong nhận thức, tư duy và mở ra một xu hướng mới trong tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết của...

20.05.2022 | 09:50 AM

Thành công từ công nghệ 4.0

Tiên phong, đổi mới, sáng tạo, anh Đào Khắc Cử, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và đào tạo Việt Anh, thôn Bến Hòa, xã Đông Động (Đông Hưng) đã hiện...

20.04.2021 | 14:15 PM

Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình: Nhiều lợi ích khi ứng dụng công nghệ 4.0

Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao chất lượng nước sạch, bảo vệ máy móc an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước là những lợi ích khi ứng...

12.06.2020 | 10:24 AM

“Sáng chế xanh” của học sinh

Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền, nhiều học sinh ở Thái Bình đã sáng chế ra những sản phẩm khoa học thân thiện với môi trường. Nhiều cải tiến, sáng...

10.02.2020 | 10:36 AM