Thứ 6, 19/04/2024, 00:19[GMT+7]

Nga cập nhật chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mở ra một trang mới trong lịch sử nhân loại, mà các lệnh cấm và biện pháp ngăn chặn trong lĩnh vực này là vô...

27.11.2023 | 16:01 PM