Thứ 4, 19/06/2024, 20:45[GMT+7]

Cụm gương giúp tăng sản xuất điện mặt trời trên Trái Đất

Reflect Orbital, công ty khởi nghiệp ở California muốn phóng cụm gương lên quỹ đạo để truyền ánh sáng Mặt Trời tới các nhà máy quang năng nhằm tăng sản...

30.04.2024 | 17:24 PM