Thứ 2, 22/07/2024, 20:28[GMT+7]

Kiều bào tại Lào tin tưởng vào triển vọng của thị trường bất động sản Việt Nam

Việc Luật Đất đai mở rộng cho người Việt ở nước ngoài được quyền mua nhà, có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất như công dân trong nước thể hiện sự...

02.04.2024 | 08:59 AM