Thứ 6, 31/03/2023, 19:43[GMT+7]

Quỳnh Phụ - cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh

Quỳnh Phụ không có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, bằng chính nội lực cùng sự vào cuộc quyết liệt...

30.12.2022 | 17:30 PM