Thứ 3, 23/07/2024, 22:28[GMT+7]

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Ngày 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền...

05.05.2024 | 10:37 AM

Bảo đảm chủ động nguồn lực chuẩn bị cho việc tăng lương

Hết năm 2021 Bộ Tài chính đã có nguồn từ ngân sách địa phương phục vụ cho cải cách tiền lương đạt trên 290 nghìn tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43...

30.10.2022 | 13:28 PM

Dự kiến tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên 1,41 triệu tỷ đồng

Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân...

13.11.2021 | 18:24 PM