Chủ nhật, 16/06/2024, 16:55[GMT+7]

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Chủ nhật, 05/05/2024 | 10:21:06
1,788 lượt xem
Ngày 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, xây dựng vị trí việc làm…

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Ông Minh cho biết, để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ngày 21/5/2018, trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Thứ nhất là bảng lương chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã. Nội dung này phải mất nhiều năm chúng ta mới có thể ban hành, ra được danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương từ Trung ương đến cấp xã để bao quát được hết các cơ quan của Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Thứ hai là xây dựng hệ thống bảng lương chuyên môn, tức là những cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Cùng với đó là 3 bảng lương trong lực lượng vũ trang, trong đó có cả những người làm công tác cơ yếu. Đó là bảng lương áp dụng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an; bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương. Đối với những nội dung mà Bộ Nội vụ cần tập trung xin ý kiến, hiện nay, Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương có ý kiến và Bộ đang tiếp thu và giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị cho ý kiến nội dung cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, có 4 vấn đề cần xin ý kiến. Một là thống nhất cho 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý và các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Hai là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Khi chúng ta thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần Nghị quyết 27 là lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương cũ.

Ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với các cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp.

Ông Minh cho biết, để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định nào đó, hiện nay, Bộ Nội vụ đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu đồng, tức là lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này. Khi chúng ta cải cách tiền lương thì bảo đảm những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu đồng. Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Vấn đề thứ tư cần xin ý kiến là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng mức khoán đối với cán bộ chuyên trách chính quyền cơ sở.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, đây là những nội dung lớn sắp tới phải báo cáo Bộ Chính trị, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xây dựng và trình quy tắc thẩm quyền 3 nhóm văn bản sau đây:

Một là, trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khối cơ quan của Đảng, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc.

Hai là, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Ba là, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 ngày 12/2/2024 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương mới với công chức, viên chức lực lượng vũ trang để thay thế Nghị định này. Theo đó, phải ban hành 12 thông tư để hướng dẫn rất cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.

Khối lượng công việc rất lớn và đồ sộ như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan.

Một nội dung quan trọng được ông Minh nhấn mạnh là phải bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương. Bộ Nội vụ vẫn kiên trì và kiên quyết thực hiện theo phương châm tiếp tục sắp xếp, tổ chức các bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sắp xếp tinh gọn để tiết kiệm được nguồn chi. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Liên quan đến việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương, ông Minh cho biết, việc xây dựng đề án vị trí việc làm được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian vừa qua. Với hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ, các địa phương cơ bản đã hoàn thành.

Hiện nay, với các bộ, ngành Trung ương, có 3 Bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Thanh tra Chính phủ chưa phê duyệt được vì có lý do khách quan liên quan đến xác định các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành. Cơ quan của Chính phủ hiện nay còn duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội chưa ban hành; địa phương còn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch, đầu tháng 5 này, Bộ Nội vụ có thẩm tra sơ bộ với các bộ, ngành, còn 6 cơ quan trên sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 5. “Với tiến độ như thế này, Bộ tin rằng sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, chúng ta đã xây dựng xong vị trí việc làm và đủ điều kiện tiến hành việc sắp xếp vị trí và tính toán tiền lương cho các đối tượng trong các thang bảng lương”, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho hay.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày