Thứ 2, 22/07/2024, 21:06[GMT+7]

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục điều tra các vụ án điểm

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

07.07.2024 | 15:50 PM

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Ngày 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền...

05.05.2024 | 10:37 AM

Lành mạnh hóa thị trường chứng khoán, đẩy nhanh việc mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

03.03.2024 | 14:14 PM

Nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; điều tra các vụ án thuộc lĩnh vực điện, xăng dầu

Ngày 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ. Tại họp báo, đại diện một số...

02.02.2024 | 09:33 AM

Tăng cường đầu tư hạ tầng chiến lược, đấu tranh trấn áp tội phạm

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

06.01.2024 | 08:56 AM

Nỗ lực bảo đảm cung ứng điện, thực hiện nghiêm việc đăng ký phát hành trái phiếu

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

05.11.2023 | 08:37 AM

Việt Nam cần nhân lực để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

01.10.2023 | 16:43 PM

Những chỉ đạo nóng tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

06.08.2023 | 21:31 PM

Nhiều vấn đề nóng được đề cập tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

06.05.2023 | 08:11 AM

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

04.04.2023 | 09:05 AM

Điều chỉnh hợp lý giá điện, phấn đấu kết thúc điều tra vụ Việt Á trong quý I/2023

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại...

04.01.2023 | 09:07 AM

Thực hiện đồng bộ chương trình phục hồi kinh tế, chú trọng thúc đẩy đầu tư công

Ngày 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

05.06.2022 | 08:18 AM